MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset Kongshvile

Vores børnehus skal skabe læring og udfordrende rammer, og der skal være mulighed for at alle børn gennem et aktivt hverdagsliv bidrager til egen alsidig læring og udvikling.

Præsentation af børnehuset

Vi vil lægge vægt på at skabe rammer, der udvikler trygge og glade børn med en positiv livsindstilling.

Hverdagen i børnehuset

Rytmen og rutiner i Kongshvile.

Kontakt

Børnehusleder Berit Gjerlufsen
Telefon 45 88 26 08

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2021 Børnehuset Kongshvile